BIOGRAFIJE I MEMOARI, Prevodilac: Maja Kostadinović