DRAMA, Prevodilac: Branislava Radević-Stojiljković