FANTASTIKA, Prevodilac: Ljiljana Petrović Vesković