KLASICI, Prevodilac: Ljudmila Mihailović, Ljumomir J. Maksimović, Nikola Ljuljka