Danijel Goleman

Emocionalna inteligencija - Danijel Goleman
Emocionalna inteligencija - Danijel Goleman PSIHOLOGIJA
Knjiga Emocionalna inteligencija koja je u celom svetu doživela...
 891,00 RSD
Socijalna inteligencija - Danijel Goleman
Socijalna inteligencija - Danijel Goleman PSIHOLOGIJA
Nova nauka o ljudskim odnosima Knjiga Emocionalna inteligencija bila...
 1.100,00 RSD