Đeneral Mihailović: Završna reč Dušan M. Babac, Bojan Dimitrijević