Službeni glasnik

Korespondencija kao život I - Borislav Pekić
Korespondencija kao život I - Borislav Pekić DOMAĆI PISCI
Pekićeva korespondencija predstavlja bogatu i neulepšanu hroniku glavnih...
 1.404,00 RSD
Korespondencija kao život II - Borislav Pekić
Korespondencija kao život II - Borislav Pekić DOMAĆI PISCI
Pekićeva korespondencija predstavlja bogatu i neulepšanu hroniku glavnih...
 1.080,00 RSD
Zlatno doba dijaloga - Borislav Pekić
Zlatno doba dijaloga - Borislav Pekić DOMAĆI PISCI
"Ako prezremo vlastitu književnost, kao jednu od legitimnih formi našeg...
 1.728,00 RSD
Otkup sirove kože - Abdulah Sidran
Otkup sirove kože - Abdulah Sidran DOMAĆI PISCI
Rođeni pripovedač, Abdulah Sidran, glasoviti bosanski pesnik, u ovom...
 648,00 RSD
Lična istorija jednog doba I - VII - Dobrica Ćosić
Lična istorija jednog doba I - VII - Dobrica Ćosić DOMAĆI PISCI
Kapitalno delo Dobrice Ćosića iz edicije Piščevi zapisi u sedam knjiga....
 10.260,00 RSD
Bosanski rat - Dobrica Ćosić
Bosanski rat - Dobrica Ćosić DOMAĆI PISCI
Nа krаju XX vekа čitаv svet je usmerio pogled u bosаnsku rаtnu drаmu i...
 400,00 RSD
Sentimentalna povest Britanskog carstva - Borislav Pekić
Sentimentalna povest Britanskog carstva - Borislav Pekić DOMAĆI PISCI
I Sentimentalna povest pripada londonskom opusu Borislava Pekića. Na...
 810,00 RSD
Stope u pesku - Borislav Pekić
Stope u pesku - Borislav Pekić DOMAĆI PISCI
"Ne lažimo u javnom životu, nemojmo izneveriti savest, moralno osećanje u...
 810,00 RSD
Celokupna dela Desanke Maksimović
Celokupna dela Desanke Maksimović DOMAĆI PISCI
Kritičko izdanje dela pesnikinje Desanke Maksimović u deset tomova. Tom...
 22.000,00 RSD
Sabrani Marfijevi zakoni
Sabrani Marfijevi zakoni STRANI PISCI
Marfijevi zakoni nisu bez predistorije. Ti paradoksalni aforizmi koji nam...
 756,00 RSD