Tomas Bernhard

Hodanje - Tomas Bernhard
Hodanje - Tomas Bernhard STRANI PISCI
"Hodanje" je zapis razgovora neimenovanog naratora i njegovog prijatelja...
 594,00 RSD
Amras - Tomas Bernhard
Amras - Tomas Bernhard STRANI PISCI
"Svest o tome da nisi ništa nego fragment, da kratka i duža i najduža...
 594,00 RSD